Väsyttääkö? Näin saat päikkäreistä eniten irti!

Ihmiset on kautta aikojen käyttäneet päikkäreitä akkujen lataamiseen. Asiaan on myös perehdytty tieteessä ja seuraavassa lyhyt katsaus tähän aiheeseen.

Paras tapa urheilijoille on ottaa n 20-90 min päiväunet klo 13- 16 välillä. Lastela ym (2021) tekivät kattavan systemaattisen kirjallisuuskatsauksen aiheesta. Heidän kirjallisuuskatsaukseen valittiin 37 tieteellistä tutkimusta, joka koostui kaiken kaikkiaan 3489 koehenkilöstä. Koehenkilöt koostuivat urheilijoista useasta eri lajeista. Tutkimuksessa mitattiin päiväunien vaikutusta urheilijoiden suoritukseen mitattuna eri keinoin.

Kirjallisuuskatsauksen näyttö oli aika kiistaton. Päikkärit kannattaa aina! Tutkimukset raportoivat useista eri positiivisistä vaikutuksisata kuten kohonneesta mielialasta, kohonneesta valppaudesta, parantuneista yöunista, kohonneesta kognitiivisesta ja fyysiestä suorituskyvystä sekä lieventyneistä lihaskivusta. Lisäksi päiväunet paransivat mm hyppynopeutta, lisäsivät urheilijoiden koetun väsymyksen sietoa ja paransivat subjektiivisen palautumisen tilaa.

Päiväunien vaikutus oli suurin urheilijoilla joiden yöunet olivat jääneet liian lyhyeksi. Lisäksi raportoitiin, että säännölliset päiväunet voivat olla hyvä strategia lisätä unen määrää vuorokauden aikana. Lisääntynyt unen määrä taas on yhteydessä kohontuneeseen palautumistilaan.

Mikä sitten on paras protokolla päikkäreille? Romdhani ym (2021) tutkivat päikkäreiden vaikutusta urheilusuoritukseen kilpajudokoilla. He jakoivat judokat kolmeen ryhmään, jossa yksi ryhmä nautti kofeiinia ennen testisuoritustaan, toinen ryhmä nukkuivat päikkärit ja kolmas ryhmä nauttivat kofeiinia ja nukkuivat päikkärit. Tämän jälkeen ryhmät suorittivat RAST- testin, joka testaa suorituskykyä toistuvissa 6s erissä.

Heidän löydykset kiteytettynä olivat, että kuppi kahvia ennen 20min päikkäreitä paransi testitulosta parhaiten. Lisäksi nauttittu kofeiini ennen päikkäreitä vähensi uni- inertiaa, joka esiintyy heräämisen jälkeisenä kognitiivisten ja motooristen kykyjen tilapäisenä heikentymisenä. Suomeksi, unenpöpperöisyys lyheni.

Oman kokemuksen mukaan parhaat päikkärit saan, mikäli en vaivu syvään uneen. Jos taas haluaa nukkua pidemmät nokoset, olen huomannut että kannattaa nukkua vähintään yhden unisyklin verran, eli n 90 min. Mikäli herää kesken unisyklin, on todennäköistä, että herää syvemmästä unesta, joka johtaa pidentyneeseen uni- inertiaan.

Muutama vuosi sitten sain vinkin ”Professorin päikkäreistä”. Professorin päikkärit tarkoittaa siis, että nautitaan kuppi kahvia ennen 20min päikkäreitä. Näin päikkärit eivät johda syvään uneen, ja kofeiini alkaa sopivasti vaikuttamaan päikkäreiden päätteeksi. Romhdanin tutkimalla aiheella on nähtävästi myös oma nimitys. Joka tapauksessa, näin saan henkilökohtaisesti eniten irti nokosista.

Yhteenvetona voidaan mainita, että päikkärit kannattaa. Ne parantaa sekä fyysistä että kognitiivista suorituskykyä. Basement suosittelee päikkäreitä!

 

Lähteet:

Romdhani, M. Souissi, N. Moussa-Chamari, I. Chaabouni Y. Mahdouani, K.
Sahnoun, Z. Driss, T. Chamari, K. Hammoud, O.Caffeine Use or Napping to Enhance Repeated Sprint
Performance After Partial Sleep Deprivation: Why Not Both?

https://www.researchgate.net/publication/349216889_Caffeine_Use_or_Napping_to_Enhance_Repeated_Sprint_Performance_After_Partial_Sleep_Deprivation_Why_Not_Both

Lastella, M. Halson,S. A Vitale, J.  Memon,R. Vincent, G. To nap or Not to nap- A systematic review evaluating napping behaviour in Athletes and the Impact on Various Measures of Athletic Performance.

https://www.dovepress.com/to-nap-or-not-to-nap-a-systematic-review-evaluating-napping-behavior-i-peer-reviewed-fulltext-article-NSS