Vaihtoehtoinen lähestymistapa kestävyysharjoitteluun

Kun puhutaan fyysisen suorituskyvyn kohottamisesta, kaikki yleensä kuvittelevat mielessään miten fysiologia muuttuu. Sitä miten hapenottokyky paranee ja lihassolut voimistuvat, läski palaa ja lihas kasvaa. Harva kuitenkaan muistaa, että hyvään kuntoon pääsemiseen liittyy myös hyvin vahvasti taitokomponentti.

Ihmisen fysiologia muuttuu hyvin hitaasti. Kunto saattaa nousta nopeasti, mutta fysiologia tässä kontekstissa muuttuu hitaasti. Kokemattoman fysiologiassa muutokset saattavat alkuun olla suurempia, mutta ajan myötä muutokset solutasolla tasaantuvat maltillisemmaksi. Muutaman vuoden säännöllisen harjoittelun jälkeen fysiologiset muutokset saattavat olla hyvinkin marginaalisia ja täten kestävyyden parantamiseen tarvitaan muita keinoja, kuin vaan hapenottokyvyn parantaminen ja maitohapon siedätyshoito.

Perinteisesti juoksussa, soudussa ja muussa kestävyysjarjoittelussa kuntoa on kasvatettu lisäämällä volyymia. Toisin sanoen esim. juoksussa lisäämällä kilometreja. Ensin on juostu 3km kaksi kertaa viikossa, sitten 5km 3 kertaa viikossa jne. Tyypillinen kestävyysjuoksuprotokolla on lisätä 10% aikaa ja matkaa joka viikko 3 viikon ajan, jonka jälkeen vähennetään volyymia neljännellä viikolla n 15% edellisestä viikosta, ja sitten jatketaan taas lisäämällä 10%. Tapa saattaakin tuntua loogiselta ja hyviä tuloksia kyseisellä menetelmällä onkin saavutettu, mutta tämä ei tarkoita sitä, että perinteinen tapa olisi kaikkein tehokkain, saatika terveellisin.

CrossFit endurance antaa vaihtoehtoisen mallin kestävyysharjoittelulle. CFE:n malli pohjautuu mechanics- consistency- intensity filosofiaan. Tämän lähestymistavan mukaan keskeisintä kestävyysharjoittelussa on taitoharjoittelu. Taitoharjoittelu pohjautuu turvallisuuteen ja taloudellisuuteen. Turvallinen suoritustekniikka ennalta ehkäisee rasitusvammoja ja taloudellisuus säästää energiaa. Kun taidot ovat riittävällä tasolla, lisätään intensiteettiä. Ensin intensiteettiä lisätään lyhyissä intervalleissa, jotta hermosto kykenee ylläpitämään taloudellista suoritustekniikkaa. Tämän jälkeen intervalleja voidaan pidentää, kunhan suoritustekniikka ei kärsi ja intensiteetti pysyy toivotulla tasolla. Vasta tämän jälkeen voidaan lisätä volyymia. Yksinkertaistettuna tämä tarkoittaa sitä, että ensin harjoittelet juoksemaan oikein, jonka jälkeen harjoittelet uutta juoksutekniikkaasi lyhyissä ylläpidettävissä intervalleissa, ennenkuin alat lisäämään matkaa.

Kuten ehkä jo jotkut ovat huomanneet, tämä menetelmä on ollut käytössämme kesän ajan sekä 5k soutu progressiossa, että juoksurata päivissämme. Sekä souduissa, että juoksussa pääpaino on ollut taloudellisen liikkeen opettelemisessa. Tällä tavoin opimme tavan jolla voimme hyödyntää kehomme tuottamaa energiaa mahdollisimman pitkään. Kun suoritustekniikka on hallussa, voidaan lisätä intensiteettiä lyhyissä intervalleissa. Intervalleja ollaan pidennetty viikko viikolta, totuttaen konetta kovempaan vauhtiin.

On myös pidettävä mielessä, että taitoharjoitteluun on palattava uudestaan ja uudestaan. ”Mechanics- Consistency- Intensity” muistisäännön mechanicsa osioon on palattava useamman kerran. Mitä paremmin liike on hallussa, sen paremmin liikut. Älä siis hämäänny kun sanotaan, että salaisuus piilee intensiteetissä. Intensiteetti tuo kyllä tulokset, niin kauan kun intensiteettiä pystyy nostamaan. Intensiteetin nostamiseen sinun on haettava avaimet liikkeiden perusteista, yhä uudelleen ja uudelleen.

Ota siis tavaksi säännöllisin väliajoin palata takaisin perusteisiin. Ole aktiivinen- kysy, lue ja hae tietoa yksityiskohdista. Mitä paremmin hallitset liikkeen, sen taloudellisemmin liikut.

Lisää mielenkiintoista aiheeseen liittyvää jorinaa  löydät CrossFit Endurancen perustajan Brian MacKenzien kirjasta Power, Speed, Endurance- A skill based approach to Endurance training.

Shopping Cart